Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedź się więcej

Wbrew przeciwnościom - aktywni na rynku pracy

Projekt "Wbrew przeciwnościom - aktywni na rynku pracy" realizowany jest w partnerstwie Dolnośląskich Pracodawców (Lider Projektu) i Fundacji Wałbrzych 2000 (Partner Projektu) od 1 października 2016 r. do 31 marca 2018 r.

Dla pracodawców ...

Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf
731.7 KB

Cel projektu

Jego celem jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 osób (w tym co najmniej 34 kobiet), które ukończyły 30 lat i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tzn. kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50+, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby bezrobotne.

Uczestnicy i uczestniczki projektu

W projekcie biorą udział mieszkańcy powiatów: dzierżoniowskiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, kłodzkiego, legnickiego ziemskiego, lubańskiego, lwóweckiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego i złotoryjskiego.

Rekrutacja

Chętni do udziału w projekcie mogą zgłaszać się do końca kwietnia 2017 r. osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Fundacji Wałbrzych 2000 - ul. Wrocławska 53, 58-309 Wałbrzych, tel. 74 843 4562, email: biuro@walbrzych2000.pl

Pracodawców, którzy chcą zatrudnić osoby w ramach subsydiowanego zatrudnienia i uzyskać dotację na wyposażenie stanowiska pracy mogą prosimy o kontakt z:

Dolnośląscy Pracodawcy
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój,
tel. 74 6480533

oraz

Katarzyna Kiek,
koordynatorka ds. współpracy z pracodawcami
katarzyna.kiek@dp.org.pl

Co można zyskać uczestnicząc w projekcie

Doradcy zawodowi wspólnie z każdą uczestniczką i każdym uczestnikiem projektu opracują indywidualne plany działania, podpowiedzą z jakich szkoleń, praktyk czy warto skorzystać, by zwiększyć swoje szanse na pracę. Następnie doradcy doradzą, gdzie i jakiej pracy szukać, a trenerzy nauczą nowych kompetencji i umiejętności potrzebnych do zdobycia zatrudnienia.

Dla osób z niepełnosprawnościami, które będą miały trudności ze znalezieniem zatrudnienia na otwartym rynku pracy, zorganizowany zostanie 70-godzinny kurs zawodowy, zakończony 3-miesięczną praktyką w Zakładzie Aktywności Zawodowej "Nadzieja" w Wałbrzychu. Najlepsi zostaną w ZAZ zatrudnieni.

Pozostałe osoby będą mogły wziąć udział w warsztatach przygotowujących do rozpoczęcia 6-miesięcznego zatrudnienia w firmach i przedsiębiorstwach poszukujących pracowników lub podjęcia telepracy.

Inne korzyści

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie otrzymują ponadto:

  • Posiłki: przerwy na kawę i obiad
  • Sfinansowanie kosztów dojazdu
  • Materiały szkoleniowe
  • Ubezpieczenie NNW
  • Stypendium szkoleniowe
  • Wynagrodzenie za praktykę w ZAZ
  • Wynagrodzenie za pracę w okresie 6-miesięcznego subsydiowanego zatrudnienia

 

LIDER

Dolnośląscy Pracodawcy
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój

tel.: +48 74 64 80 533
fax: +48 74 64 80 534
 
e-mail:
biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

PARTNER

 

Fundacja „Wałbrzych 2000”
ul. Wrocławska 53
58-309 Wałbrzych

tel/fax: +48 74 84 34 562
 
e-mail:
biuro@walbrzych2000.pl

 
 

Czas generowania strony: 0.01s | Projekt i realizacja: Fundacja Wałbrzych 2000 | Logowanie 

 
Wbrew przeciwnościom - aktywni na rynku pracy