Lis
28
2016

Z korzyścią dla pracodawców i pracowników

Osoby, które chcą zdobyć pracę i pracodawców, którzy poszukują pracowników Dolnośląscy Pracodawcy i Fundacja Wałbrzych 2000 zapraszają do udziału w projekcie „Wbrew przeciwnościom – aktywni na rynku pracy" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

To projekt partnerski, środki na realizację którego udało się pozyskać dzięki połączeniu sił organizacji skupiającej pracodawców (Lider Projektu) i organizacji pozarządowej promującej przedsiębiorczość oraz wspierającej osoby pozostające bez zatrudnienia (Partner Projektu). Potrwa do 31 marca 2018 r.

Uczestniczyć w nim mogą mieszkańcy powiatów: dzierżoniowskiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, kłodzkiego, legnickiego ziemskiego, lubańskiego, lwóweckiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego i złotoryjskiego, którzy ukończyli 30 lat i znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Do tej grupy zaliczane są kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50+, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby bezrobotne (zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP). Udział w projekcie jest bezpłatny.

Uczestnicy i uczestniczki projektu skorzystają z pomocy doradców zawodowych, którzy pomogą opracować indywidualne plany działania, podpowiedzą z jakich szkoleń, praktyk czy staży warto skorzystać, by zwiększyć swoje szanse na pracę. Następnie doradcy pokażą, gdzie i jakiej pracy szukać, a trenerzy nauczą nowych kompetencji i umiejętności potrzebnych do zdobycia zatrudnienia. Dla osób z niepełnosprawnościami, które będą miały trudności ze znalezieniem zatrudnienia na otwartym rynku pracy zorganizowany zostanie 70-godzinny kurs zawodowy zakończony 3-miesięczną praktyką w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Nadzieja” w Wałbrzychu. Najlepsi zostaną w ZAZ zatrudnieni. Pozostałe osoby będą mogły wziąć udział w warsztatach przygotowujących do rozpoczęcia 6-miesięcznego zatrudnienia w firmach i przedsiębiorstwach poszukujących pracowników lub podjęcia telepracy.

Na pracodawców, którzy zdecydują się na zatrudnienie uczestnika projektu czekają dotacje na sfinansowanie stanowiska pracy (po 12.000,00 zł) oraz dodatkowo kosztów 6-miesięcznego zatrudnienia nowego pracownika.

Chętni do udziału w projekcie mogą zgłaszać się do końca kwietnia 2017 r. osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Fundacji Wałbrzych 2000 – ul. Wrocławska 53, 58-309 Wałbrzych, tel. 74 843 45 62, email: biuro@walbrzych2000.pl.


Natomiast pracodawcy, którzy chcą zatrudnić osoby w ramach subsydiowanego zatrudnienia i uzyskać dotację na wyposażenie stanowiska pracy powinni kontaktować się
z Dolnośląskimi Pracodawcami – ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, tel. 74 64 80 533 i Panią Katarzyna Kiek, koordynatorką ds. współpracy z pracodawcami katarzyna.kiek@dp.org.pl


Szczegółowych informacji udziela:
Joanna Kubik
tel. 693 04 44 13
joanna-kubik@walbrzych2000.pl

Projekt WND-RPDS.08.02.00-IP.02-02-0231/16 „Wbrew przeciwnościom – aktywni na rynku pracy”

iNFORMACJA PRASOWA 28 LIS 2016.pdf
370.3 KB