Lut
27
2017

Informacja prasowa

Od 1 marca 2017 r. Dolnośląscy Pracodawcy przyjmować będą wnioski pracodawców o zawarcie umowy na subsydiowanie zatrudnienia wraz z refundacją kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy oraz wnioski o grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.

Wałbrzych, 27 lutego 2017 r.


 


 


 


INFORMACJA PRASOWA


 


Kasa dla pracodawców i pracowników


 


Od 1 marca 2017 r. Dolnośląscy Pracodawcy przyjmować będą wnioski pracodawców o zawarcie umowy na subsydiowanie zatrudnienia wraz z refundacją kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy oraz wnioski o grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.


 


Nabór prowadzony jest w ramach projektu „Wbrew przeciwnościom – aktywni na rynku pracy" realizowanego przez Dolnośląskich Pracodawców i Fundację Wałbrzych 2000, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


 


W projekcie są pieniądze na 26 subsydiowanych miejsc pracy i 4 stanowiska telepracy. Pracodawcy, którzy zechcą zatrudnić uczestnika lub uczestniczkę projektu mogą otrzymać do 15.000,00 zł z przeznaczeniem na 3-miesięczne wynagrodzenie nowego pracownika i wyposażenie lub doposażenie jego stanowiska pracy. Natomiast pracodawcy, którzy chcą utworzyć stanowisko w formie telepracy, czyli umożliwić wykonywanie pracy poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mogą otrzymać do 7.400,00 zł.


 


Uczestnicy projektu to mieszkańcy powiatów: dzierżoniowskiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, kłodzkiego, legnickiego ziemskiego, lubańskiego, lwóweckiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego i złotoryjskiego, którzy ukończyli 30 lat i znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Do tej grupy zaliczane są kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby, które skończyły 50 rok życia, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby bezrobotne (zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP). W ramach projektu wszyscy zostaną do podjęcia pracy odpowiednio przygotowani.


 


Pracodawcy mogą składać niezbędne dokumenty w biurze Dolnośląskich Pracodawców ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, tel. 74 64 80 533, email: biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl. Co prawda przyjmowanie wniosków zaplanowano do 30 czerwca 2017 r., ale warto się pospieszyć, bo kto pierwszy ten lepszy.


 


Wytyczne w zakresie udzielania wsparcia pracodawcom, z wyłączeniem praktyk/staży w Projekcie „Wbrew przeciwnościom – aktywni na rynku pracy” oraz niezbędne dokumenty można pobrać ze strony internetowej http://aktywni.walbrzych2000.pl/?p=dla_pracodawcow , a pomocą w ich przygotowaniu służy Pani Katarzyna Kiek, koordynatorka ds. współpracy z pracodawcami, katarzyna.kiek@dp.org.pl.


 


 


 


 


 


 


Szczegółowych informacji udziela:


Joanna Kubik


tel. 693 04 44 13


joanna-kubik@walbrzych2000.pl

inf.pras 2 1.pdf
396.2 KB
inf.pras 2 1.txt
2.7 KB