Paź
12
2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016 z dn. 12.10.2016 r. NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO

W związku z realizacją projektu pn. „WBREW PRZECIWNOŚCIOM – AKTYWNI NA RYNKU PRACY”, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIGO 
Priorytet VIII  „RYNEK PRACY”
Działanie 8.2 „WSPARCIE OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY”
 
FUNDACJA WALBRZYCH 2000  z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. WROCŁAWSKIEJ 53 zaprasza do
składania ofert na  przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego  
z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania 
(kod CPV 85312320-8 Usługi doradztwa)
(kod CPV 80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)

zapytanie ofertowe 2 IPD.pdf
716.4 KB