Paź
12
2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2016 z dn. 12.10.2016 r. NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO i GRUPOWEGO PORADNICTWA I POŚREDNICTWA ZAWODOWEGO

W związku z realizacją projektu pn.
„WBREW PRZECIWNOŚCIOM – AKTYWNI NA RYNKU PRACY”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 


REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIGO 
Priorytet VIII  „RYNEK PRACY”
Działanie 8.2 „WSPARCIE OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY”
 
 
 


FUNDACJA WALBRZYCH 2000 z siedzibą w Wałbrzychu przy
ul. WROCŁAWSKIEJ 53 zaprasza do składania ofert na  przeprowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa i pośrednictwa zawodowego     (kod CPV 79414000-9 usługi doradcze
w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi)
 (kod CPV 79611000-0 usługi poszukiwania pracy)

zapytanie ofertowe 3 Posrednictwo i poradnictwo zawodowe.pdf
580.4 KB